ar

กันยายน 3, 2009

Augmented Reality เทคนิคเพิ่มความเสมือนจริง
การเปลี่ยนแปลงความเป็นจริงเสมือน immersive คือเทคนิคเพิ่มความเสมือนจริง
Augmented Reality ที่ซึ่งดูเหมือนจะสนับสนุนระดับความสำเร็จของกราฟิกคอมพิวเตอร์เพื่อจากของจริงเน้นลักษณะเฉพาะและยกระดับขยายความเข้าใจ (Isdale, 2001) Azuma 1999 อธิบาย “เทคนิคเพิ่มความเสมือนจริงคือการเพิ่มความเข้าใจของมนุษย์สนับสนุนข้อมูลข่าวสารที่ไม่ปกติที่พบเห็นจากความรู้สึกของมนุษย์ (Behringer, Mizell และ Klinker(2001)) อธิบายว่า เทคโนโลยี AR จัดเตรียมวิธีการนำเสนอข้อมูลโดยเพิ่มสถานการณ์เพิ่มความรู้ความเข้าใจของโลกจริง สิ่งนี้ถูกยอมรับการแทนวัตถุเสมือนหรือสอดแทรกข้อมูลข่าวสารเข้าไปในโลกที่เป็นจริงผู้ใช้จะเป็นผู้มองเห็น”
สอดคล้องกับ Isdale (2001) จัดแบ่งชนิดของเทคนิคเพิ่มความเสมือนจริง (AR) ออกเป็น 4 ชนิด สิ่งนั้นสามารถแยกชนิดได้ ดังนั้น
1. Optical See-Through AR ผู้ใช้เห็นชัดเจนด้วย Head-mounted display (ผู้ใช้จะต้องสวมหมวกที่มีจอภาพไว้บนศีรษะ) เพื่อแสดงสิ่งแวดล้อมเสมือนได้ (VE) โดยตรงมากกว่าโลกจริง
2. Projector Based AR ใช้วัตถุโลกจริงเช่นเดียวกับการออกแบบพื้นผิวสำหรับ VE
3. Video See-Through AR ใช้ HMD ทึบแสงในการแสดงผสมผสานกับวิดีโอของ VE และมองจากล้องถ่ายรูปบน HMD
4. Monitor-Based AR ใช้ผสมผสานกับวิดีโอสตรีมแต่การแสดงน่าติดตามมากกว่าปกติหรือจับสิ่งแสดงได้ Monitor-Based AR คือความเป็นไปได้ยากเล็กน้อยที่จะติดตั้งเพราะมันจำกัดเนื้อหา HMD
เทคนิคการเพิ่มความเสมือนจริงมีความสำคัญกับการฝึกหัดร่างกายให้แข็งแรง Govil, You
และ Neumann (2000) บรรยายในพื้นฐาน Video-based จะลองเลียนแบบสถานการณ์เล่นกอล์ฟจริง ที “Mixed Reality Lab ในโยโกฮามา ได้พัฒนาเพิ่มความเสมือนจริงให้กับเกมส์กีฬาฮอกกี้ (Satoh, Ohshima, Yamamoto & Tamura, 1998) ผู้เล่นสามารถที่จะแบ่งปันไฟล์เกมส์ทางกายภาพ ไม้ตี และเกมส์ฮอกกี้เสมือนจะเล่นในอากาศ”
สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งในการประยุกต์ข้อมูลสารสนเทศเทคนิคการเพิ่มความเสมือนจริงคือระบบสารสนเทศในช่องว่างในอากาศสำหรับสำรวจสภาพแวดล้อมภายในเมือง รวมทั้งสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ในที่ว่าง โดยเฉพาะงานวิจัยที่เกี่ยวกับเทคนิคเพิ่มความเสมือนจริงเคลื่อนที่ ใช้เคลื่อนที่และสวมใส่ระบบที่คำนวณไว้แล้วเดินไปที่รอบ Columbia University (Feine, MacIntyre, Hollerer, & Webster, 1997; Hollerer, Feiner, & Pavlik, 1999; Hollerer, Feiner, Terauchi, Rashid, & Hallaway, 1999)
สิ่งสำคัญอื่นๆ ในการประยุกต์เทคนิคการเพิ่มความเสมือนจริงอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรม ที่ซึ่งเน้นการควบคุมให้สามารถเด่นชัด เป็นต้นว่า ควบคุมความต้องการทั้งทางพื้นดินและทางเครื่องบิน กลุ่ม Boeing กำลังสำรวจชนิดการประยุกต์นี้ Behringer, Mizell , and Klinker(2001) รายงานว่า David Mizell เป็นคนนำไปประยุกต์ใช้ AR กับอุตสาหกรรมการสร้างเครื่องบิน (กำหนดการสร้างของการเชื่อมต่อ wirebundle) การค้นคว้าวิจัยมีคนพบสิ่งนั้นคือระบบผู้ช่วย AR คนงาน nontrained สามารถประกอบ wirebundle เร็วกว่าคนงานที่ไม่ได้เรียนรู้ระบบนี้ Behringer et al(2001) รายงานว่า Dirk Reiners พัฒนาระบบ AR ให้สามารถใช้กันกับกระบวนการในการอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ บนพื้นฐานของผู้ทำเครื่องหมายเสมือน ระบบนี้ช่วยแนะนำผู้ใช้ผ่านชุมชนตามลำดับของกระบวนการการชุมชนด้วยระบบนิรภัย (doorlock) ระบบของ Reiners’ กำหนดต้องใช้จอสวมหัว HMD และวิ่งบน SGI O2(180 MHz) สำหรับการติดตามและ SGI Onyx RE2 สำหรับแสดงผล
การประยุกต์ใช้ทางด้านการแพทย์มากมายอยู่ภายใต้การพัฒนาของเทคนิคการเพิ่มความเสมือนจริง (Isdale,2001; Taubes,1994b) เมื่อไม่นานมานี้ เป็นครั้งแรกที่ศัลยแพทย์ได้ทำการศัลยกรรมไปสู่การย้ายเนื้องอกออกจากสมองโดยใช้เทคนิคเพิ่มความเสมือนจริง โดยใช้ภาพวิดีโอ เพิ่มเข้าไปในกราฟิก 3D ช่วยแพทย์ดูที่ตั้งจากการคำนวณที่มีประสิทธิภาพมากกว่า (Satava, 1993)
คล้ายกับที่ Azuma (1999) อธิบายไว้
…การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีวัตถุเสมือนจะช่วยเกี่ยวกับการเข้าใจสภาพแวดล้อมของเขาเป็นต้นว่า กลุ่มที่ UNC ตรวจลักษณะของทารกในมดลูกกับเครื่องจับสัญญาณเหนือเสียงต่อมาซ้อนทับจำลองทับสามมิติลักษณะของทารกในมดลูกไว้บนสุดของมดลูกของแม่ ชัยชนะอย่างหนึ่งของหมอคือภาพ x-ray ที่ทำให้สามารถมองเข้าไปถึงมดลูกข้างใน การสอนการก่อสร้างหรือซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ซับซ้อนให้เข้าใจ ถ้าพวกเขาไม่มีในคู่มือกับหนังสือและภาพ 2D แต่เป็น 3D ที่วาดเพิ่มบนเครื่องจักรเอง การบอกช่างว่าจะทำอะไรและมันทำที่ไหน
แหล่งทรัพยากรที่ยอดเยี่ยมของเทคนิคการเพิ่มความเสมือนจริงคือที่
http://www.cs.rit.edu/~jrv/research/ar/ Azuma(1999) รายงาน
โชคร้ายการลงทะเบียนคือปัญหาที่ยุ่งยากสำหรับสมาชิกจำนวนมากอย่างเขา ระบบเสมือนมนุษย์คือสิ่งที่ดีที่การค้นพบหัวอ่าน (misregistrations) ขนาดเล็กเพราะว่าความละเอียดของ fovea และความรู้สึกของระบบมนุษย์เสมือนให้ความแตกต่าง 1. ข้อผิดพลาดที่นำมาสังเกตคือความละเอียดของภาพน้อย 2. ข้อผิดพลาดนั้นสามารถทนในสภาพแวดล้อมเสมือนได้ไม่เห็นด้วยกับเทคนิคการเพิ่มความเสมือนจริง หัวอ่านใน Head-mounted display ข้อผิดพลาดในระบบติดตามหัวและปัญหาอื่นๆ เกิดขึ้นมีพื้นฐานมาจากระบบ HMD อาจจะไม่ใช่ปัญหาทุกสาเหตุที่พบแต่ปัญหาที่ใหญ่ในเทคนิคการเพิ่มความเสมือนจริงในตอนท้าย มันคือความล่าช้าของระบบ ช่วงเวลาระหว่างค่าตำแหน่งหัวที่จะเพิ่มรูปกราฟิกให้ตรงกับของจริง ระบบทั้งหมดหน่วงวัตถุเสมือนให้ปรากฏช้ากว่าไม่ส่งเสริมสภาพจริงเมื่อผู้ใช้เคลื่อนที่ไปรอบๆ ผลลัพธ์คือภายในระบบเทคนิคการสร้างภาพเสมือนจริงวัตถุเสมือนจะปรากฏการหมุนไปรอบๆ แทนที่มันจะบันทึก จนกระทั่งปัญหาการบันทึกถูกแก้ไขเทคนิคการเพิ่มความเสมือนจริงอาจจะไม่เคยได้รับการยอมรับโดยทั่วไปในการประยุกต์อย่างจริงจัง
Azuma’s วิจัยเน้นบนการลงทะเบียนที่จะปรับปรุงเทคนิคเพิ่มความเสมือนจริง เขาได้พัฒนาเทคนิคให้เป็นมาตรฐาน ใช้เครื่องตรวจจับสัญญาณความเฉลี่ยทำนายการเคลื่อนไหวหัว และสร้างระบบจริงที่นั่นเพิ่มสิ่งเหล่านี้เพื่อปรับปรุงเทคนิคสอดคล้องกับ Azuma “ฉันเชื่อว่าการทำงานนี้วางในระยะทางการปะทะแม่นยำและการลงทะเบียนจะเข้มแข็งขึ้น” (p.3)
สำหรับสารสนเทศเกี่ยวกับ Azuma’s วิจัยที่ University of North Carolina และแถลงการณ์ของเขา (Azuma, 1993, 1997, Azuma & Bishop, 1994, 1995)
ดูได้ที่ http://www.cs.unc.edu/~azuma-AR.html Milgram และ kishino (1994) เสนอเทคนิคการแบ่งประเภทอย่างยอดเยี่ยมของการผสมผสานความจริงและ Isdale’s (2001) เขียนบทความไว้ที่หน้าเวป http://www.vrnews.com/issuearchive/vrn0905/vrn0905tech.html เสนอความรู้ทั้งหมดแบบคร่าวๆ การพัฒนาผสมผสานของจำลองกับของจริง

Advertisements

องค์ประกอบของอินเทอร์เน็ต

กรกฎาคม 24, 2009

1. ความเรียบง่าย ได้แก่ มีรูปแบบที่เรียบง่าย ไม่ซับซ้อน และใช้งานได้สะดวก ไม่มีกราฟิกหรือตัวอักษรที่เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา ชนิดและสีของตัวอักษรไม่มากจนเกินไปทำให้วุ่นวาย
2. ความสม่ำเสมอ ได้แก่ ใช้รูปแบบเดียวกันตลอดทั้งเว็บไซต์ เช่น รูปแบบของหน้า สไตล์ของกราฟิก ระบบเนวิเกชันและโทนสี ควรมีความคล้ายคลึงกันตลอดทั้งเว็บไซต์
3. ความเป็นเอกลักษณ์ การออกแบบเว็บไซต์ควรคำนึงถึงลักษณะขององค์กร เพราะรูปแบบของเว็บไซต์จะสะท้อนถึงเอกลักษณ์และลักษณะขององค์กรนั้น ๆ เช่น ถ้าเป็นเว็บไซต์ของทาง ราชการ จะต้องดูน่าเชื่อถือไม่เหมือนสวนสนุก ฯลฯ
4. เนื้อหาที่มีประโยชน์ เนื้อหาเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในเว็บไซต์ ดังนั้นควร จัดเตรียมเนื้อหาและข้อมูลที่ผู้ใช้ต้องการให้ถูกต้อง และสมบูรณ์ มีการปรับปรุงและเพิ่มเติมให้ทันเหตุการณ์อยู่เสมอ
เนื้อหาไม่ควรซ้ำกับเว็บไซต์อื่น จึงจะดึงดูดความสนใจ
5. ระบบเนวิเกชันที่ใช้งานง่าย ต้องออกแบบให้ผู้ใช้เข้าใจง่ายและใช้งานสะดวก ใช้กราฟิกที่สื่อความหมายร่วมกับคำอธิบายที่ชัดเจน มีรูปแบบและลำดับของรายการที่สม่ำเสมอ เช่น วางไว้ ตำแหน่งเดียวกันของทุกหน้า
6. ลักษณะที่น่าสนใจ หน้าตาของเว็บไซต์จะต้องมีความสัมพันธ์กับคุณภาพขององค์ประกอบต่างๆ เช่น คุณภาพของกราฟิกที่จะต้องสมบูรณ์ การใช้สี การใช้ตัวอักษรที่อ่านง่าย สบายตา การใช้โทนสีที่เข้ากัน ลักษณะหน้าตาที่น่าสนใจนั้นขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละบุคคล
7. การใช้งานอย่างไม่จำกัด ผู้ใช้ส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงได้มากที่สุด เลือกใช้บราวเซอร์ชนิดใดก็ได้ในการเข้าถึงเนื้อหา สามารถแสดงผลได้ทุกระบบปฏิบัติการและความละเอียดหน้าจอต่างๆ กันอย่างไม่มีปัญหา เป็นลักษณะสำคัญสำหรับผู้ใช้ที่มีจำนวนมาก
8. คุณภาพในการออกแบบ การออกแบบและเรียบเรียงเนื้อหาอย่างรอบคอบ สร้างความรู้สึกว่าเว็บไซต์มี….คุณภาพ ถูกต้อง และเชื่อถือได้
9. ระบบการใช้งานที่ถูกต้อง การใช้แบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูลต้องสามารถกรอกได้จริง ใช้งานได้จริง ลิงค์ต่างๆ จะต้องเชื่อมโยงไปหน้าที่มีอยู่จริงและถูกต้อง ระบบการทำงานต่างๆ ในเว็บไซต์จะต้องมีความแน่นอนและทำหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง
10.
พื้นฐานในการออกแบบเว็บไซต์ที่ดี

มีเนื้อหาเป็นประโยชน์ ตรงกับที่ผู้ใช้ต้องการ
มีการปรับปรุงเพิ่มเติมเนื้อหา และพัฒนาเว็บไซต์อยู่เสมอ
ใช้เวลาในการดาวน์โหลดน้อย แสดงผลเร็ว ใช้งานที่สะดวก เข้าใจง่าย

โปรแกรมที่ใช้การสร้างเว็บไซต์

Macromedia Dreamweaver
Microsoft FrontPage
HomeSite
HotDog Pro
GoLive
NetObjects Fusion
CoffeeCup
ฯลฯ

บรรยาย

กรกฎาคม 24, 2009

gmo

กรกฎาคม 1, 2009

ประวัติ คริสเตียโน โรนัลโด

มิถุนายน 24, 2009

ronaldo

เกิด 5/2/1985
เมืองเกิด มาเดร่า
หมายเลขเสื้อ 7
ตำแหน่ง กองกลาง
สโมสรต้นสังกัดก่อนหน้านี้ สปอร์ติ้ง ลิสบอน เล่นให้กับทีมชาติโปรตุเกส รุ่นอายุไม่เกิน 15ปี , 16 ปี , 17 ปี และทีมชาติชุดใหญ่

คริสเตียโน่ โรนัลโด้ ดอส ซานโตส อเวโร่ เกิดที่ ฟันชัล ใน เมไดร่า อีสแลนด์ส เขาเริ่มเล่นฟุตบอลกับทีม เนชั่นแนล (Nacional) ก่อนที่จะย้ายไปเล่นให้กับ สปอร์ติ้ง ลิสบอน

ในวันที่ 15 สิงหาคม 2001 เขาลงสนามนัดแรกให้กับทีม สปอร์ติ้ง ลิสบอน ด้วยวัยเพียง 16 ปี ซึ่งสปอร์ติ้ง นั้นถือเป็นทีมที่อยู่ในระดับดีทีเดียว เมื่อผลิตนักเตะที่ยอดเยี่ยมหลายๆ คนป้อนสู่ตลาดยุโรปอย่าง หลุยส์ ฟิโก้, เจา ปินโต ซึ่ง โรนัลโด้ เองก็กำลังจะเจริญรอยตามรุ่นพี่ ด้วยความสามารถที่เจิดจรัสในฟุตบอลยุโรป เมื่อตกเป็นที่สนใจของทีมยักษ์ใหญ่หลายๆ ทีม

ตลอดฤดูกาล 2002/03 เขาได้แสดงความสามารถมากมายให้เห็นทั้งความแข็งแกร่ง ทักษะที่ยอดเยี่ยม และความสามารถเล่นได้ด้วยเท้าทั้ง 2 ข้าง แถมยังทำได้ดีใน ตำแหน่งปีกซ้าย/ขวา และตำแหน่งกองหน้าต่ำ ซึ่งในช่วงเวลานั้นเอง เซอร์ อเล็กซ์ เฟอร์กูสัน กำลังมองหานักเตะที่จะมาช่วยแบ่งเบาภาระและช่วยในการทำเกมในแดนรุกร่วมกับ รุด ฟาน นิสเตลรอย เกมก่อนเปิดฤดูกาลของทีมในนัดกระชับมิตรระหว่าง สปอร์ติ้ง ลิสบอน กับ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เป็นเกมที่ทำให้เฟอร์กี้ ได้พบในสิ่งที่เขาค้นหามาแรมปี โดยเขาได้เห็นฟอร์มและลีลาการลากเลื้อยของ คริสเตียโน่ โรนัลโด้ และโดนใจในทันที

โรนัลโด้ สามารถทำประตูได้ทำให้มีหลายทีมสนใจอยากได้เขามาร่วมทีม และในขณะนั้นฝ่ายบริหารของทีมปีศาจแดงก็เฝ้าดูฟอร์มของเขาอยู่เช่นกัน

“หลังจากเราเล่นกับ สปอร์ติ้ง ในเกมนั้น ผู้คนให้ห้องแต่งตัวต่างก็พูดถึงเขา และในขณะที่เราเดินทางกลับอังกฤษ พวกเขาก็ขอให้ผมติดต่อเพื่อเซ็นสัญญานำนักเตะคนนี้มาร่วมทีมให้ได้” เฟอร์กี้ เปิดเผยในการแถลงข่าวเปิดตัวนักเตะใหม่

“เขาเป็นนักเตะที่สร้างความตื่นเต้นในเกมได้คนหนึ่ง และเขาก็อายุยังน้อย เขาสามารถเล่นได้ทั้ง 2 ข้าง และก็ยังสามารถเล่นได้ทั้งกองหน้า ปีกซ้าย ปีกขวาหรือแม้แต่กองกลาง” เฟอร์กี้กล่าวเพิ่มเติม

คริสเตียโน่ โรนัลโด้ ลงเล่นให้กับ สปอร์ติ้ง 25 นัดและทำได้ 3 ประตู โดยเขาให้สัมภาษณ์ว่า “ผมดีใจมากที่ได้เซ็นสัญญากับทีมที่ดีที่สุดในโลกอย่าง แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด และผมก็ภูมิใจมากที่เป็นนักเตะโปรตุเกสคนแรกของสโมสร”

โรนัลโด้ ลงเล่นให้แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด นัดแรก ที่ โอลด์ แทรฟฟอร์ด โดยพบกับ โบลตัน และทีมสามารถเอาชนะมาได้ 4 – 0 โดยในครั้งนั้นเขาลงเล่นแทน นิคกี้ บัตต์ ในช่วงครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของเกมเขาสร้างความประทับใจกับแฟนๆ มากทีเดียว เมื่อเขาได้ลงสนามเป็นส่วนช่วยให้ทีมทำประตูเพิ่มได้อีก 3 ประตู ในช่วงแรกของการย้ายมาเล่นในอังกฤษ เขาต้องใช้เวลาปรับตัวกับชีวิตในอังกฤษ มากพอสมควรทำให้โชว์ฟอร์มได้ไม่ค่อยดีเท่าไรนัก แต่เมื่อเวลาผ่านไปเขาก็ยิ่งเล่นได้ดีขึ้น ซึ่งเครื่องหมายการค้าของเขา คือ การลากเลื้อย ด้วยความสามารถนี้เองช่วยให้เขาติดทีมชาติชุดลุยศึกยูโร 2004 ถึงแม้เขาจะต้องนั่งเป็นตัวสำรองของทีมชาติ แต่ 1 ประตูที่เขาทำรวมทั้งการจ่ายให้เพื่อนทำประตูใน 2 เกมแรกที่พบกับ กรีซ และ รัสเซีย ทำให้เขากลายเป็นตัวเลือกแรกที่จะลงเล่นให้กับทีม อีกทั้งเขายังสามารถทำประตูให้กับทีมในรอบ รองชนะเลิศ ที่พบกับ ฮอลแลนด์ แต่ก็ต้องผิดหวังเมื่อทีมต้องพ่ายให้กับ กรีซ ในรอบชิงชนะเลิศ

นอกจาก เวย์น รูนี่ย์ แล้ว คริสเตียโน่ โรนัลโด้ ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่โชว์ฟอร์มได้โดดเด่นมากในศึกยูโร 2004 และการเล่นให้กับทีมยักษ์ใหญ่อย่าง แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด จะเป็นสิ่งที่ช่วยให้เขาพัฒนาได้เร็วขึ้นมากเลยทีเดียว

สิ่งที่โรนัลโด้ โปรดปราน

หนังเรื่องโปรด เดอะ ร็อค และแมน ออน ไฟร์

พิซซ่าหน้าโปรด พิซซ่าหน้าเห็ด

ดาราคนโปรด เดนเซล วอชิงตัน

นักฟุตบอลคนโปรด มาราโดน่า

สถานที่ที่ชอบที่สุดที่เคยไปเที่ยว มาเดร่า

สถานที่อยากไปเที่ยวที่สุด บราซิล

เกมคอมพิวเตอร์สุดโปรด ฟีฟ่า สตรีท 2

เครื่องดื่มที่โปรดปราน น้ำแอปเปิ้ล

Hello world!

มิถุนายน 19, 2009

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!